Pages

Çocuk Ürolojisi Eğitim Desteği Alanlar

İsim Çalıştığı Kurum İli Ziyaret Ettiği Merkez Eğitim Sorumlusu Yıl Süre
Arzu ŞENCAN Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İzmir Boston Children's Hospital Dept of Urology Hiep T. Nguyen 2012 3 ay