Pages

PEDURO 2013 En İyi Bildiriler

Bilimsel Kurul

 • Adnan ABASIYANIK
 • Fatih AKBIYIK
 • Abdurrahman ÖNEN
 • Ş. Kerem ÖZEL
 • Baran TOKAR
 • İbrahim ULMAN
 • Aydın YAĞMURLU

Ödül Jürisi

 • Adnan ABASIYANIK
 • Fatih AKBIYIK
 • Ş. Kerem ÖZEL

Değerlendirme Süreci

 • Bildiri kabul süreci
  • Kurul üyeleri kendi kliniklerinin çalışmalarını puanlamamıştır.
 • Sunum değerlendirme süreci
  • Kurul üyeleri kendi çalışmalarını değerlendirmemiştir.
 • Değerlendirme kriterleri
  • Bildiri kabul sürecindeki puanlama (Bilimsel düzey)
   • 152 başvuru, 114 kabul
 • Ödül değerlendirme kriterleri

Ödül Değerlendirme Kriterleri

 • Bilimsel düzey
 • Çalışma tipi
 • Sunum tekniği
  • Konuya hakimiyet, sunu sadeliği, mesajın netliği ve anlaşılabilirliği
 • Sunu metodolojisi ve yapılandırması
  • Amaç, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç
 • Zaman kullanımı
 • Tartışma

En İyi Video Bildirisi

V-4: Nefrektomi Sonrası Bırakılmış Uzun Reflülü Distal Üreter Güdüğünün Pnömovezikoskopik Yaklaşımla Çıkarılması

Baran TOKAR

En İyi Poster Bildirisi

TP-17: Deneysel Vezikoüreteral Reflü Modelinde Karbondioksit İnsuflasyonunun Üst Üriner Sistem Üzerine Etkileri

Hüseyin KILINÇASLAN

En İyi Sözel Bildirisi

SSU-1: Minimal İnvaziv "Açık" Piyeloplasti

Raziye ERGÜN