Pages

SUT NEDİR?

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yazısının başında SUT’nin amacı ve kapsamı belirtilmektedir. ‘Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesidir.’

Tebliğde sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilere yönelik tetkik tedavi ayaktan ve yataklı hizmet bedellerinin ödeme esasları ve kapsamları çok ayrıntılı olarak yer almaktadır.  Revizyonları ile birlikte SUT ve fiyatlandırma listeleri ile hastalık ve işlem kodlarına ait ayrıntılı bilgi ve listelerin tüm yataklı tedavi merkezlerindeki muhasebe ve tahakkuk birimlerinde bulunması gereklidir. Sağlık merkezlerinde yapılan tüm işlemlerde ödeme esasları bunlara göre düzenlenmektedir. Bu nedenle SUT’ni, hastalık, işlem ve ameliyat kodları, işlem puanları ve fiyatlandırmasını bilmek yapılan işlemleri bu kodlar doğrultusunda eksiksiz bildirmek ve fiyatlandırmak hem yapılan işleri göstermek hem de kliniğin gelirini arttırmak veya kaçakları engellemek bakımından çok önemli ve yararlı olacaktır. Bu kodlar içinde günlük kullanıma girmemiş, bilgi işlem merkezi ve tahakkuk birimi tarafından açılmamış kodlar olabilir. Bu nedenle bu listelerdeki kodların kullanıma açılması birimleri uyarmak ve bunların açılmasını istemekle gerçekleşebilir. Ayrıca bir ameliyatta yapılan birden fazla işlemin aynı kesi, ayrı kesi ve farklı işlem kodları ile tanımlanması bu yapılan işlemlerin ayrıca fiyatlandırılması açısından da önemlidir. Tüm ayrıntılı bilgi SUT içerisinde yer almaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği bilgilerine Mevzuat Bilgi sisteminden ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir, son olarak 22 Haziran 2012 de Resmi Gazetede SUT ile ilgili değişiklikler yayınlanmıştır