Pages

PEDURO 2015 Kongre Destek ve En İyi Bildiriler

Kongre Kayıt Desteği

  • Çiğdem ARSLAN ALICI
  • İsmail YAĞMUR
  • Raziye ERGÜN
  • Sibel TİRYAKİ
  • Ali TEKİN
  • Vusala ALAKBAROVA

En İyi Bildiri Ödülleri

En İyi Video Sunum Ödülü:

VS-3: Çift Toplayıcı Sistemde Laparoskopik ÜreteroüreterostomideTeknik Detaylar

Çiğdem ARSLAN ALICI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

En İyi Poster Bildirisi Ödülü:

TP-12: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklardaki Gelişim Farklılıkları ve Ürolojik Önemi

İbrahim ALATAŞ

İstanbul Bilim Üniversitesi

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü:

SS-5: Aşırı Aktif Mesanesi Olan Kız Çocuklarında Mesane Boynu Açı Değişiklikleri

Ufuk ŞENEL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi